Lockscreen

Lockscreen Mazmur 73:28

/
"Tetapi aku, aku suka dekat pada Allah; aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan ALLAH, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan-Nya" (Mazmur 73:28).

Lockscreen Yakobus 4:10

/
"Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu" (Yakobus 4:10).

Lockscreen Efesus 1:4

/
"Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya" (Efesus 1:4).

Lockscreen Lukas 14:11

/
"Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan" (Lukas 14:11).

Lockscreen 1 Korintus 9:16

/
"Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku, jika aku tidak memberitakan Injil" (1 Korintus 9:16).

Lockscreen Kolose 3:14

/
"Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan" (Kolose 3:14).