Lockscreen

Wallpaper: On Mission with God

Oleh Heri Kurniawan

“Kata Yesus kepada mereka: ‘Makanan-Ku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan pekerjaan-Nya.'” (Yohanes 4:34)

Lanjut baca...

Merdeka Sejati

Oleh Heri Kurniawan

Lanjut baca...

Dipanggil untuk Merdeka

Freedom

Sungguh-sungguh Merdeka

Dimerdekakan

The Messenger [Sang Pembawa Berita]

[ Komik adaptasi modern dari kisah Yunus dalam Alkitab ]

Dalam kitab Yunus, kita belajar banyak hal. Namun satu benang merah yang menghubungkan semua itu adalah tema mengenai belas kasihan Allah. Kita melihatnya dalam pengejaran dan pemulihan diri Yunus, penyelamatan yang Ia berikan kepada para awak kapal dan juga kepada penduduk Niniwe.

Lanjut baca...

Wallpaper: Memberi dengan Sukacita

Oleh Heri Kurniawan

“Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.” (2 Kor. 9:7)

Lanjut baca...

Wallpaper: Melayani Lebih Sungguh

Oleh Heri Kurniawan

Tuhan lebih dulu melayani kepadaku…
Melayani, melayani lebih sungguh…

Lanjut baca...
 Page 4 of 5 « 1  2  3  4  5 »