Menjinakkan yang Tak Terjinakkan

Senin, 16 Februari 2015

Menjinakkan yang Tak Terjinakkan

Baca: Yakobus 3:1-12

3:1 Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru; sebab kita tahu, bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat.

3:2 Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal; barangsiapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya.

3:3 Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita, dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya.

3:4 Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi.

3:5 Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar.

3:6 Lidahpun adalah api; ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka.

3:7 Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia,

3:8 tetapi tidak seorangpun yang berkuasa menjinakkan lidah; ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan.

3:9 Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita; dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah,

3:10 dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi.

3:11 Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama?

3:12 Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar.

Tidak seorangpun yang berkuasa menjinakkan lidah. —Yakobus 3:8

Menjinakkan yang Tak Terjinakkan

Manusia telah belajar untuk menjinakkan beragam jenis hewan liar, mulai dari babi Vietnam berperut besar hingga rubah Siberia. Ada yang suka mengajar monyet untuk “bergaya” dalam iklan atau melatih rusa untuk makan dari tangan mereka. Ini seperti yang dikatakan Rasul Yakobus, “Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia” (3:7).

Namun ada satu hal yang tidak dapat kita jinakkan. Setiap dari kita mengalami kesulitan untuk mengendalikan sebuah benda kecil yang disebut lidah. “Tidak seorangpun yang berkuasa menjinakkan lidah,” demikian disampaikan Yakobus kepada kita (ay.8).

Mengapa demikian? Karena walaupun perkataan kita mungkin berada di ujung lidah kita, tetapi semua itu dihasilkan dari dalam batin kita. “Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati” (Mat. 12:34). Dengan demikian, lidah bisa digunakan untuk maksud yang baik maupun yang jahat (Yak. 3:9). Atau seperti yang dikatakan seorang pakar Alkitab bernama Peter Davids, “Di satu sisi, [lidah] bisa menjadi sangat religius, tetapi di sisi lain, bisa sangat menajiskan.”

Jika kita tidak dapat menjinakkan lidah kita yang sulit dijinakkan, apakah itu berarti lidah kita harus membawa masalah bagi kita setiap hari karena cenderung mengatakan hal-hal yang jahat? (ay.10). Tentu tidak, berkat pertolongan Allah. Kita tidak dibiarkan untuk mengendalikannya dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan akan mengawasi mulut kita; Dia akan berjaga “pada pintu bibirku” (Mzm. 141:3). Allah sanggup menjinakkan yang tak terjinakkan. —JDB

Ya Tuhan, mulutku terkadang mengucapkan kata-kata
yang tidak menghormati-Mu. Terima kasih karena oleh Roh-Mu,
lidahku yang tidak terjinakkan bisa dikendalikan
di bawah kuasa ilahi. Berjagalah pada pintu bibirku hari ini.

Untuk menguasai lidahmu, izinkan Kristus berkuasa di dalam hatimu.

Bacaan Alkitab Setahun: Imamat 19-20; Matius 27:51-66

Photo credit: kavehkhkh / Foter / CC BY-NC

Bagikan Konten Ini
3 replies
  1. melvin Tobondo
    melvin Tobondo says:

    Yah Tuhan Allah bapa kami yang berada didalam kerajaan surga, kiranya dengan kuasa rohol kududusmu engkau dapat mengendalikan tutur kataku melalui lidah yg diucapkan bagi semua orang yang bderhubungan denganku agar tutur kata yg dikeluarkan melalui lidah hambamu ini dapat membawah berkat, kedadamaian dan kasih sayang terhadap semua orang, Terpujilah namamu bapa disurga, Amin

Bagikan Komentar Kamu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *