Dikelilingi Oleh Doa

Minggu, 22 Juli 2012

Dikelilingi Oleh Doa

Baca: Roma 15:22-33

Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. —Roma 15:30

Suatu waktu, saya bermimpi tentang Sydnie, anak perempuan dari teman saya Melissa. Anak yang berusia 9 tahun ini sedang dirawat di rumah sakit untuk menjalani kemoterapi dan transplantasi sumsum tulang. Saya bermimpi Sydnie menginap di suatu kamar di tengah-tengah rumah sakit bersama orangtuanya. Di sekeliling kamarnya, ada sejumlah kamar lain tempat sanak keluarga dan sahabatnya menginap dan mereka terus-menerus berdoa baginya selama masa perawatannya.

Dalam kehidupan nyata, Sydnie tidak dikelilingi secara fisik oleh sanak keluarga dan sahabat di kamar-kamar sekitarnya. Namun secara rohani, ia memang telah dan sedang dikelilingi oleh doa dan cinta kasih dari orang-orang yang mengasihinya.

Rasul Paulus agaknya juga mendambakan untuk dikelilingi oleh doa. Dalam kebanyakan suratnya kepada gereja-gereja, Paulus meminta untuk diingat dalam doa kepada Tuhan (2 Kor. 1:11; Ef. 6:18-20; Kol. 4:2-4; Flm. 1:22). Kepada umat percaya di Roma, Paulus menulis, “Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku” (Rm. 15:30). Paulus mengetahui bahwa ia tidak akan dapat berhasil dalam pelayanannya kepada Allah tanpa kuasa dari-Nya.

Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Yesus juga berdoa bagi kita (Yoh. 17:20; Ibr. 7:25), demikian pula Roh Kudus yang berdoa sesuai dengan kehendak Allah (Rm. 8:27). Betapa bahagianya dikelilingi oleh doa! —AMC

Tiada pertolongan dan perhatian terbaik
Dapat diberikan kepada mereka yang kita kasihi,
Selain membawa mereka kepada Tuhan
Dan mengelilingi mereka dengan doa. —D. De Haan

Doa yang didorong oleh kehendak Roh Kudus sungguh berkuasa.

Bagikan Konten Ini
0 replies

Bagikan Komentar Kamu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *