Buah Roh

Wallpaper Buah Roh: Kebaikan

Oleh Rosi Julyetha Tobing

Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. (Galatia 5:22-23)

Lanjut baca...

Wallpaper Buah Roh: Damai Sejahtera

Oleh Rosi Julyetha Tobing

Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. (Galatia 5:22-23)

Lanjut baca...

Wallpaper: Kasih Ibu

Oleh Rosi Julyetha

“Tetapi buah Roh ialah: kasih, . . .” (Galatia 5:22)

Lanjut baca...

Wallpaper Buah Roh: Penguasaan Diri

Oleh Rosi Julyetha Tobing

Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. (Galatia 5:22-23)

Lanjut baca...

Sharing: Dalam Hal Apa Kamu Berjuang Untuk Mengendalikan Dirimu?

Orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. (Amsal 16:32b)

Sharing-kan kesaksianmu melalui kolom komentar di dalam post ini.

Lanjut baca...

Wallpaper: Seorang Sahabat Menaruh Kasih Setiap Waktu

Oleh Leonie Tjandra

Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. (Amsal 17:17)

Lanjut baca...

Wallpaper Buah Roh: Kelemahlembutan

Oleh Rosi Julyetha Tobing

Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. (Galatia 5:22-23)

Lanjut baca...